BEYOND THE STANDARDS
Надолу

Четвърто ниво - паякът


В срок беше завършено едно от най-предизвикателните в инженерно отношение етажни нива на NV TOWER. На ниво 4 се съчетават стоманобетонни конструкции, изпълнени по традиционен метод, предварително напрегнати стоманобетонни и комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. 
Нуждата от просторна конферентна зала налага редуциране на броя на колоните и търсене на друг подход за отвеждане на вертикалните товари. Това предизвикателство е решено от проектантския екип на Структо с конструирането на пространствена стомано-стомaнобетонна ферма, стоманеният скелет на която може да се види в началото на видеото. 
Построяването на уникалните архитектурните форми и пространства в сградата налагат използването на предварително напрегнати плоски плочо-греди (PT Beam). Те са с големи подпорни разстояния (~28m) и конзолни участъци (6m). Използван е метод за напрягане след бетониране.
За постигането на сроковете и ускоряването на кофражите работи се използва алуминиев панелен кофраж за плочи „SKYDECK“, системно решение на PERI.

WebDesignBG
© NV Tower. Всички права запазени.