BEYOND THE STANDARDS
NV Residence
Надолу

В NV TOWER се проведе международен дискусионен форум за бъдещето на геотермалните проекти в България


Българският енергиен и минен форум (БЕМФ) съвместно с Минстрой Холдинг , Камарата на енергийните общности в България и Столична община организира международен дискусионен форум „Бъдещето на геотермалните проекти в България“. Събитието се проведе на 12 май 2023г. в NV Tower, в София.

Целта на конференцията бе повдигането на открита професионална дискусия относно практическите подходи за приложение на геотермалната енергия за диверсификация на производството и потреблението на електрическа и топлинна енергия в София и страната. „Темата е изключително актуална и предизвиква интерес, от една страна, поради планираната декарбонизация на производството на енергия, а от друга страна – поради планираните мерки на общинско ниво за намаляване на дела на изкопаемите горива в енергийния баланс на общините, така и за борбата със запрашаването на въздуха, за които цели геотермалната енергия може да има съществен принос“, споделят организаторите от БЕМФ.

Участници и представители от професионалните и бизнес среди от България, Франция, Германия и Турция представиха актуална информация за предлаганите на пазара технологии и водещи проекти от технологични компании в тази област. Аудиторията се запозна и с данни за геотермалния потенциал на София и на други региони на България, едновременно с визия за утилизацията на тези ресурси, с което организаторите се надяват да привлекат инвеститорския интерес в тази сфера.

WebDesignBG
© NV Tower. Всички права запазени.