BEYOND THE STANDARDS
NV Residence
Надолу

NV Tower с LEED Gold сертификат


Следвайки визията за устойчивост, в архитектурата и строителството на NV Tower са застъпени зелени решения, които допринасят за обогатяване на цялостната концепция. Показателно, че вложените високотехнологични съоръжения и енергоефективни системни решения, както и че използваните екологични материали, отговарят на най-високите стандарти, е сертифицирането на сградата по най-широко разпространената и международно призната система за оценка на зелени и устойчиви проекти LEED или Leadership in Energy and Environmental с ниво Gold.

WebDesignBG
© NV Tower. Всички права запазени.